Rozbudowa warsztatów szkolnych w Mroczkowie Gościnnym

Realizacja projektu za okres od 12 września 2019 r. do 11 grudnia 2019 r.


W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejscowości Mroczków Gościnny" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020, w okresie od 12 września 2019 r. do 11 grudnia 2019 r. Wykonawca tj. Zakład Budowlano-Usługowy BEST s.c. z siedzibą w Opocznie ul. Inowłodzka 30 zrealizował roboty budowlano – instalacyjne w następującym zakresie:

1) budynek warsztatów - część rozbudowywana: wykonano: schody zewnętrzne wejściowe do budynku, schody zewnętrzne do budynku od strony podcienia z kostki brukowej, dostarczono i zamontowano ścianki drewniane wraz z drzwiami do wc na kondygnacji piętra, pomalowano sufity na kondygnacji piętra, rozpoczęto: wykonanie posadzek z płytek gresowych na kondygnacji parteru, okładanie schodów wewnętrznych i cokolików płytami gresowymi, malowanie ścian na kondygnacji parteru, dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi na kondygnacji parteru, wykonano nawierzchnie z kostki pod podcieniem;

2) budynek warsztatów –część przebudowywana: wykonano tynki wewnętrzne zwykłe, posadzki i cokoliki z płytek gresowych, przegrody drewniane w wc; rozpoczęto montaż sufitów podwieszanych o konstrukcji metalowej w pomieszczeniach budynku, kontynuowano wykonanie posadzek i cokolików z płytek gresowych w pomieszczeniach budynku;

3) instalacja sprężonego powietrza: wykonano rurociągi stalowe, zamontowano zawory przelotowe, przepusty w ścianach i stropach, zamontowano czerpnie powietrza, zamontowano zestawy redukcyjno zaworowe z filtrami (wykonano 60% z całości instalacji);

4) zagospodarowanie terenu: wykonano roboty montażowe wykonania nawierzchni placów postojowych: mechaniczne wykonanie koryta, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie koryta, warstwy odsączające z piasku w korycie, wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego, zamontowano krawężniki betonowe na ławach pod krawężniki, wykonano nawierzchnie z kostki brukowej;

5) instalacje elektryczne w ramach robót wykonano: trasy kablowe, WLZ i tablice rozdzielcze, kontynuowano wykonanie instalacji elektrycznych - w budynku dwukondygnacyjnym, rozpoczęto wykonanie instalacji elektrycznych w budynku parterowym przebudowy, kontynuowano wykonanie instalacji odgromowych;

6)roboty instalacyjne: w ramach robót kontynuowano wykonanie kanalizacji sanitarnej i instalacji wody zimnej i c.w.u.; rozpoczęto wykonanie instalacji wody do celów p.poż.; rozpoczęto i kontynuowano wykonanie instalacji c.o. oraz instalacji kotłowni;


Wartość projektu wynosi: 5.440.594,00 zł w tym dofinansowanie z EFRR: 3.701.148,31 zł. W ramach realizacji inwestycji Powiat Opoczyński pokryje 1.739.445,69 zł wkładu własnego.


Celem realizacji ww. projektu jest wzrost poziomu kształcenia zawodowego i ustawicznego na terenie powiatu opoczyńskiego .

Zobacz także

Władze gminy Sławno w Ministerstwie Fund…

Rekrutacja uzupełniająca do Klubu Dzieci…

Gmina Żarnów: Będą nowe skierowania do o…

„Opoczyńskie Nuty” zabrzmią w niedzielę …

Spotkanie dotyczące dofinansowania do wy…

Bawmy się, żeby pomagać. Weź udział w Ka…

[ZDJĘCIA] Kolędujmy wszyscy wraz. Za nam…

MDK Opoczno: Wielka sława to żart. Zapro…

[ZDJĘCIA] ASF w powiecie opoczyńskim. Za…

[ZDJĘCIA] Na łyżwach i nie tylko. Trwają…

[ZDJĘCIA] Nowe siłownie plenerowe powsta…

Dramatyczne sceny w Drzewicy. 36-latek c…

Trwa nabór do Zespołu Artystyczno-Muzycz…

Nocny turniej siatkarzy już w najbliższą…

Piękne święto mieszkanki Opoczna! 200 la…

[ZDJĘCIA] Na 100 dni przed maturą w Samo…

Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar …

Szok! Kompletnie zniszczone auto porusza…