wersja testowa serwisu

Będzie termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie

152730

Gmina Opoczno nie ustaje w staraniach o zdobywanie środków na realizację kolejnych ważnych inwestycji. Tym razem pozyskała dofinansowanie w kwocie 746 052,65 PLN na realizację projektu pod nazwą: „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie".

Zakres projektu obejmuje następujące działania:
- ocieplenie ściany zewnętrznej (elewacja frontowa i tylna od strony podwórka) wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej murów,
- ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem oraz dachu nad klatką schodową wraz z wymianą poszycia dachowego,
- ocieplenie ściany wewnętrznej między klatką schodową a poddaszem nieużytkowym,
- ocieplenie stropu nad piwnicą za pomocą pianki natryskowej,
- wymiana stolarki okiennej na nową PVC,
- wymiana stolarki drzwiowej na nową (w tym drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne do piwnicy i na poddasze),
- projekt i wykonanie instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników, montażem zaworów termostatycznych i podpionowych wraz z montażem indywidualnych liczników ciepła,
- projekt i wykonanie instalacji c.w.u. wraz z montażem indywidualnych liczników ciepłej wody,
- projekt instalacji elektrycznej, oświetleniowej i odgromowej,
- wymiana instalacji kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
- roboty rozbiórkowe,
- inne prace towarzyszące.

Wartość całego zadania: 1 079 582,07 PLN
Wartość dofinansowania: 746 052,65 PLN
Termin zakończenia realizacji projektu: 30 grudnia 2021 r.

Projekt realizowany przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

źródło: UM Opoczno