wersja testowa serwisu

Będzie termomodernizacja budynku OSP Konstantynów Łódzki. Cała inwestycja wyniesie ponad 650 000 złotych!

Zrzut-ekranu-2020-07-15-o-10.10.05
fot. OSP Konstantynów Łódzki

Po wielu, wielu latach starań Zarządowi OSP Konstantynów Łódzki udało się pozyskać ponad pół miliona złotych na kompleksową termomodernizację budynku OSP.

Wartość inwestycji to 545 226,06 zł. Środki pochodzą z EkoRemiza - programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Program EkoRemiza ma na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez realizację inwestycji polegających na kompleksowej modernizacji budynków strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych, znajdujących się na terenie województwa łódzkiego, prowadzącej do racjonalizacji zużycia energii, wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Na kwotę 545 226,06 zł składa się:
- 236 016 zł z WFOŚiGW,
- 274 204 zł dotacji z Gminy Konstantynów Łódzki,
- 35 006,06 zł wkładu własnego OSP Konstantynów.

Ponadto poza wnioskiem składanym do WFOŚiGW samorząd gminy Konstantynów Łódzki przekazał 110 000 zł na klamrowanie budynku OSP, które musi zostać wykonane przed termomodernizacją. Nietrudno zatem policzyć, że całkowity koszt inwestycji to ponad 650 000 złotych!

- W tym miejscu serdecznie dziękujemy za pomoc i przekazanie środków Panu Robertowi Jakubowskiemu, Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego, który bardzo mocno wspierał nasze działania oraz wszystkim Radnym Rady Miasta Konstantynów, którzy głosowali w naszej sprawie i wspierali termomodernizację budynku - mówią druhowie z OSP Konstantynów Łódzki.