wersja testowa serwisu

Budowa oczyszczalni ścieków w Wielkiej Woli. Trwają prace wykończeniowe

oczyszczalnia
fot. Urząd Gminy Paradyż

Trwają prace wykończeniowe przebudowy oczyszczalni ścieków w Wielkiej Woli o przepustowości 450 m 3 na dobę. Nowa oczyszczalnia będzie obsługiwała wszystkie posesje skanalizowane liniowo obecnie i po rozbudowie sieci kanalizacyjnej o kolejne miejscowości.

Wartość zadania to 13 853 519,13 zł brutto, z czego:

- z WFOŚiGW w Łodzi - 3 170 000,00 zł, w tym 30 % to dotacja w kwocie 951 000,00 zł, a 2 219 000,00 zł stanowi pożyczka;
- z Urzędu Marszałkowskiego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 7 756 995,07 zł;
- z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na „Zakup koparko – ładowarki wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Paradyż" - 190 000,00 zł.

Oddanie do użytku oczyszczalni nastąpi w październiku 2020 r. Po jej uruchomieniu pracownicy Urzędu będą odbierali odpłatnie osad z przydomowych oczyszczalni ścieków od mieszkańców Gminy Paradyż.

źródło: UG Paradyż