wersja testowa serwisu

Cztery Koła Gospodyń Wiejskich w gminy Opoczno z grantami

kgw

Cztery Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Opoczno otrzymają dofinansowanie w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie „Dolina Pilicy" w Tomaszowie Mazowieckim. Granty trafią do Koła Gospodyń Wiejskich w Janowie Karwickim, Libiszowie, Kruszewcu Kolonii i Adamowie.

Jak zaznacza Lucyna Wąsik, przewodnicząca Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Opoczno dofinansowaniem zostaną objęte zarówno zadania związane ze zorganizowaniem ludowych biesiad, jak i doposażeniem KGW w sprzęt multimedialny i kuchenny.

- Granty w wysokości 10 tys. zł otrzymały KGW z Janowa Karwickiego i Libiszowa. Pierwsze z Kół zorganizuje imprezę „Raz na ludowo", której celem jest integracja trzech sąsiadujących ze sobą wsi: Janowa Karwickiego, Karwic i Adamowa, a także Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Opoczno połączonej z promocją tradycji i kultury ludowej regionu opoczyńskiego. KGW z Libiszowa grant przeznaczy z kolei na biesiadę „Tradycja, zabawa, smaczne i zdrowe uciechy wprost spod opoczyńskiej strzechy" z prezentacją opoczyńskich kulinariów i wymianą doświadczeń poszczególnych Kół – mówi L. Wąsik.

Ponad 7 tys. na doposażenie w sprzęt multimedialny otrzyma KGW z Kruszewca Kolonii. W ramach zadania „Multimedialne Gospodynie - pierwsze takie w Gminie!" KGW „Kruszewianka" zakupi między innymi sprzęt komputerowy i projektor. Grant w wysokości 6 tys. zł trafi do KGW w Adamowie. Tamtejsze gospodynie realizując zadanie „Oszczędzając środowisko, energię i zdrowie będziemy gotować w Adamowie" będą mogły doposażyć swoje zaplecze kuchenne w nowe i energooszczędne urządzenia np. kuchenkę elektryczną, robot wolnoobrotowy i blender.

Za przygotowanie wniosków odpowiedzialne były Lucyna Wąsik, przewodnicząca KGW Gminy Opoczno i Katarzyna Kuleta z Miejskiego Domu Kultury.

źródło: MDK w Opocznie