Debata społeczna z udziałem opoczyńskich policjantów

270-151016

W Białaczowie odbyła się debata społeczna pn. „Bezpieczeństwo nasza wspólna sprawa". Tematem spotkania było bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania oraz współpracy mieszkańców gminy z funkcjonariuszami policji jak też z przedstawicielami innych instytucji w zakresie reagowania na wszelkie sytuacje społecznie nieakceptowalne czy wręcz niezgodne z prawem.

Spotkania z mieszkańcami mają na celu zacieśnianie współpracy Policji ze społecznością lokalną oraz stanowią najlepszą okazję do dyskusji oraz zgłaszania wniosków dotyczących bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz jego okolicy.

W świetlicy wiejskiej w Białaczowie 24 czerwca 2022 roku, odbyła się debata społeczna z mieszkańcami gminy Białaczów. Spotkanie zostało zorganizowane dzięki współpracy opoczyńskiej policji z Gminą Białaczów oraz tamtejszą Biblioteką Publiczną.

W debacie udział wzięli przedstawiciele Urzędu Gminy w Białaczowie z panią Wójt Barbarą Goworek na czele, obecni byli także radni Gminy Białaczów, sołtysi z okolicznych miejscowości, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Białaczowie, uczniowie Szkoły Podstawowej w Białaczowie, strażacy OSP Białaczów oraz mieszkańcy gminy. Z ramienia opoczyńskiej policji obecny był Zastępca Komendanta Powiatowego Policji podisnp. Jacek Misiak, dzielnicowy mł. asp. Krystian Cieluch oraz rzecznik prasowy opoczyńskiej policji asp.szt. Barbara Stępień. W debacie udział wzięła także przedstawicielka KRUS w Opocznie pani Ewa Jurek.

Przeprowadzona debata umożliwiła przybliżenie działania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa" oraz aplikacji „Moja Komenda", które stanowią wsparcie policji w diagnozowaniu aktualnych zagrożeń.

Dzielnicowy wyjaśnił zasady działania aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa". Podkreślił, że to platforma, dedykowana społeczeństwu aby w całkowicie anonimowy sposób, można było zgłaszać policji, te sytuacje, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa i stwarzają zagrożenie dla społeczności lokalnej.

Policjanci wyjaśnili, że KMZB, to narzędzie, które bez wątpienia pomaga policjantom szybciej eliminować negatywne zjawiska, szczególnie te najbardziej uciążliwe z punktu widzenia społecznego. Podczas spotkania dzielnicowy wyjaśnił, że z dotychczasowej analizy zgłoszeń wynika, że dominują zagrożenia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, w tym głównie „przekraczanie dozwolonej prędkości", nieprawidłowe parkowanie. Oczywiście nie brakuje też zgłoszeń dotyczących np. spożywania alkoholu w miejscu publicznym czy też różnego rodzaju aktów wandalizmu. Zgodnie z założeniem KMZB w miejscach gdzie zagrożenia zostały potwierdzone, kierowani są policjanci w celu eliminacji niekorzystnego zjawiska

Podczas debaty wszyscy uczestnicy mogli zobaczyć, jak należy korzystać z KMZB. Policjanci pokazali krok po kroku, jak należy znaleźć na mapie swój rejon, ulice, jak nanieść konkretne zagrożenie. Podkreślili jednocześnie, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania pilnej interwencji policji. W takich przypadkach zawsze należy dzwonić na numer alarmowy 112.

Następnie asp. Krystian Cieluch przedstawił zdiagnozowane, w oparciu o KMZB, problemy w swoim rejonie służbowym oraz realizowany przez siebie plan priorytetowy dotyczący poprawy bezpieczeństwa. Podczas spotkania zaprezentowano także zalety aplikacji „Moja Komenda". Dzięki niej każdy użytkownik smartfona/tabletu z dostępem do Internetu, natychmiast może skontaktować się ze swoim dzielnicowym czy najbliższą jednostką Policji.

Podczas spotkania rozmawiano na temat służby dzielnicowego oraz stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Białaczów. Uczestnicy poruszyli najbardziej nurtujące ich sprawy dotyczące bezpieczeństwa.

Takie spotkania z policjantami będą odbywały się cyklicznie.

źródło: KPP w Opocznie