Droga w miejscowości Stużno Kolonia została zmodernizowana

DSC_0099
fot. UM Opoczno

Gmina Opoczno we wrześniu zakończyła kolejną udaną inwestycję, której celem jest poprawę jakości dróg, zwiększenie bezpieczeństwo podróżowania oraz dostępności do terenów wiejskich.

Inwestycja została zlecone i zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie.

Proces modernizacji obejmował szeroki zakres prac, w tym wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami oraz asfaltową emulsją kationową, a także kilka kluczowych działań, takich jak:

  • wykonanie uzupełnień w podbudowie,
  • roboty ziemne,
  • wykonanie warstwy wyrównującej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
  • wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami oraz asfaltową emulsją kationową.

Inwestycja obejmowała odcinek drogi o długości 600 metrów i szerokości 3 metrów, znajdujący się w miejscowości Stużno Kolonia, na działce ewidencyjnej 220 w obrębie Stużno Kolonia.

Jej całkowity koszt wyniosła 126 000,00 złotych.

Modernizacja dróg jest istotnym elementem rozwoju lokalnej infrastruktury, bowiem przyczynia się do poprawy warunków życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

źródło: UM Opoczno