wersja testowa serwisu

Dzień Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

729x308

Na placu Komendy Powiatowej PSP w Opocznie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Z uwagi na stan epidemiczny oraz obostrzenia sanitarne, uroczystość miała charakter symboliczny, w której udział wzięli: kadra kierownicza, pracownicy komendy oraz funkcjonariusze JRG. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Starosta Opoczyński – Marcin Baranowski i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Opocznie – Józef Róg.

Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku Komendantowi Powiatowemu st. bryg. Andrzejowi Śpiewakowi przez dowódcę uroczystości st. kpt. Macieja Połeć. Po odegraniu hymnu i podniesieniu flagi państwowej na maszt, st. bryg. Andrzej Śpiewak wygłosił okolicznościowe przemówienie, następnie przywitał zgromadzonych gości, funkcjonariuszy JRG i pracowników komendy.

Obchody Dnia Strażaka były również okazją do wyróżnienia asp. sztab. Józefa Wójcika, który otrzymał dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo- gaśniczych.

Podczas apelu, prowadzący uroczystość kpt. Krzysztof Juszczak – Zastępca Komendanta Powiatowego odczytał akty nadania wyższych stopni służbowych:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem personalnym Nr 411 oraz 417/kadr/21 kwietnia 2021 roku nadał z dniem 4 maja 2021 roku:

1) stopień służbowy starszego kapitana:
- kpt. Maciejowi Połeć
- kpt. Agnieszce Wojciechowskiej

Komendant Główny Rozkazem personalnym Nr 1/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku nadał z dniem 4 maja 2021 roku:

1) stopień służbowy aspiranta sztabowego:
- st. asp. Jarosławowi Kacprzykowi

2) stopień służbowy starszego aspiranta:
- asp. Dariuszowi Piaseckiemu

Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi rozkazami personalnymi Nr 22 i 23/2021 roku z dnia 23 kwietnia 2021 roku nadał z dniem 4 maja 2021 roku:

1) stopień służbowy ogniomistrza:
- mł. ogn. Jarosławowi Rutowiczowi
- mł. ogn. Danielowi Szczepaniakowi
- mł. ogn. Norbertowi Szczepanikowi

2) stopień służbowy młodszego ogniomistrza:
- st. sekc. Łukaszowi Kaszubie

3) stopień służbowy sekcyjnego:
- st. str. Przemysławowi Jaciubkowi
- st. str. Tomaszowi Lisowi
- st. str. Norbertowi Skalskiemu

Końcowym aktem uroczystości było odczytanie listu okolicznościowego z okazji Dnia Strażaka od Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek.

źródło: KP PSP w Opocznie