wersja testowa serwisu

Gmina Brąszewice: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Sprawdź harmonogram

smieci-wielki-gabaryt
zdj. ilustracyjne

Urząd Gminy w Brąszewicach informuje, że w dniach 04 – 08 października 2021 r. na terenie Gminy Brąszewice odbędzie się objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Prosimy o wystawienie niżej wymienionych odpadów w dniu objazdu przed posesję do drogi utwardzonej, do której jest swobodny dojazd do godz. 6:00.

Zbierane będą:
- Odpady wielkogabarytowe (meble, elementy stolarki, okna, dywany, wykładziny itp.)
– Metale (złom)
- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, radia, monitory, komputery, drukarki, pralki, odkurzacze itp.)
- Urządzenia zawierające freony (lodówki)
- Zużyte opony (do rozmiaru 1250x400)
- Baterie i akumulatory
- Odpady ulegające biodegradacji (powiązane gałęzie, listwy drewniane)

Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze.

W przypadku nieruchomości położonych w dużym oddaleniu od drogi publicznej, uniemożliwiającym wystawienie odpadów do trasy przejazdu pojazdów realizujących zbiórkę, osoby posiadające ww. odpad powinny zgłosić ten fakt osobiście w Urzędzie Gminy pok. nr 12 lub telefonicznie pod nr tel. 43 821 17 78 najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień zbiórki do godziny 13:00.

Szczegółowy harmonogram objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych

04 października (poniedziałek)
Ciupki, Godynice, Kurpie, Przedłęcze, Sokolenie, Tomczyki, Starce, Zagóra, Zagórcze, Złote

05 października (wtorek)
Ciołki, Czartoria, Lisy, Pasie, Pluty, Pędziwiatry, Szczesie, Wiry, Zadębieniec, Zwierzyniec, Żarnów

06 października (środa)
Budy, Gałki, Grabostaw, Kamieniki, Orły, Pipie, Pokrzywniaki, Salomony, Sowizdrzały, Szymaszki, Trzcinka, Wiertelaki, Żuraw,

07 października (czwartek)
Brąszewice, Błota, Kosatka, Wólka Klonowska

08 października (piątek)
Bukowiec, Chajew, Chajew Kolonia, Wojtyszki

Źródło: Gmina Brąszewice