wersja testowa serwisu

Gmina Poświętne w ramach projektu „Zdalna Szkoła +" pozyskała kolejny grant na zakup sprzętu dla uczniów do zdalnej nauki

komputer-dzieci-radosc

To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. Tym razem jest on przeznaczony dla rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 54 993,30 zł, gmina Poświętne zakupiła 17 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem, które zostaną przekazane dla uczniów najbardziej potrzebujących z terenu gminy. Maksymalna kwota, jaką mogła otrzymać gmina to 55 000 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Po zakończeniu zdalnego nauczania komputery zostaną przekazane szkołą i pomogą w drożeniu nauki z e- dziennikami.

źródło: UG Poświętne