wersja testowa serwisu

Gminy Paradyż i Żarnów z dofinansowaniami na projekt "Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła"

pieniadze5

Gmina Paradyż otrzyma dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 na projekt pn. „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła".

Jest to projekt partnerski realizowany wraz z Gminą Żarnów. Liderem projektu jest Gmina Paradyż.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Paradyż i Gminie Żarnów przez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe, bardziej ekologiczne źródła ciepła. Projekt przewiduje również inwestycje zwiększające efektywność energetyczną i ograniczające zapotrzebowanie na energię w budynkach wraz z wymianą niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła, w szczególności instalacji kotłów na gaz ziemny, kotłów na gaz płynny, kotłów na biomasę (pellet), kotłów na biomasę (pyroliza), kotłów na ekogroszek (5 klasy) oraz powietrznych pomp ciepła.

Docelowo projekt ma objąć bezpośrednio 46 gospodarstw domowych z Gminy Paradyż i Gminy Żarnów.

źródło: UG Paradyż