„Jesteś więc Jestem”- szkolenie dla rodzin zastępczych

normal_f3631b9bd666e0df13ad4c6ca288852e9244b11c
fot. Starostwo Powiatowe w Opocznie

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie odbywa się dwudniowe szkolenie dla rodzin zastępczych w ramach zadania „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2024" (08-09.07.2024).

Szkolenie TBRI® - Interwencja Relacyjna Oparta na Zaufaniu.

Szkolenie ma na celu zbudowanie podstaw dogłębnego zrozumienia wpływu historii dziecka na jego rozwój w długiej perspektywie czasowej, stworzenie ram praktycznej interwencji i zastosowania, pogłębienie wiedzy i zrozumienia w zakresie interpretacji zachowania i właściwego reagowania. W szkoleniu bierze udział 25 rodzin zastępczych, łącznie 40 osób podzielonych na 2 grupy szkoleniowe. Dwudniowe szkolenie obejmuje łącznie 12 godzin.

Szkolenie prowadzone jest przez: Jarosława Wojtasińskiego – prezesa Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „JEDNO SERCE", Edytę Wojtasińską z Centrum Wiedzy i Wsparcia HOPE, Joannę Luberadzką – Gruca -KOALICJA na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej oraz Katarzynę Piasecką.

źródło: Starostwo Powiatowe w Opocznie