Kolejne drogi w gminie Opoczno zostały przebudowane

Fotoram.io
fot. UM Opoczno

W ostatnim czasie zakończono inwestycje polegające na wykonaniu podbudowy dróg gminnych.

Podbudowy wykonano na odcinkach następujących dróg gminnych: Kraśnica dz. 1071/2 - 1480 m2; Bukowiec Górki - 1360 m oraz ul.Długa (łącznik do ul. Przemysłowej) - 560 m2. Do podbudowy użyto kruszywa łamanego frakcji 4-31,5. Wykonawcą była spółka gminna PGK Opoczno.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 236 701,20 zł brutto.

źródło: UM Opoczno