wersja testowa serwisu

Kolejne komputery dla szkół z terenu gminy Paradyż

komputer-kobieta

Już po raz drugi Gmina Paradyż zakupiła sprzętu komputerowy dla szkół. Tym razem w ramach projektu Zdalna Szkoła Plus.

Gmina Paradyż realizuje kolejny projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Dofinansowanie projektu wynosi 75 000 zł. Celem projektu jest wsparcie szkół podstawowych gminy w realizacji kształcenia zdalnego w związku z epidemią COVID 19. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zakupionych zostało 27 szt. nowych laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Komputery podobnie jak poprzednio przekazane zostaną do szkół, a następnie przez dyrektorów poszczególnych jednostek, będą użyczone na podstawie umowy, na czas trwania nauki zdalnej, rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wg. przyjętych w poszczególnych szkołach kryteriów.

Ilość sprzętu przekazana szkołom:
SP Paradyz – 11 szt.
SP Wójcin – 8 szt.
SP Sokołów – 4 szt.
SP Przyłęk – 4 szt.

Łącznie w ramach działania "Zdalna Szkoła" Gmina Paradyż zakupiła 52 szt. komputerów.

źródło: UG Paradyż