wersja testowa serwisu

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Ponowna analiza skargi sprzed kilku miesięcy

32043

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Radomszczańskiego ponownie analizowała skargę dotyczącą sposobu załatwienia wniosku sprzed ośmiu miesięcy. Poprzednią skargę w tej sprawie Rada Powiatu jeszcze w maju uznała za bezzasadną.

Przypomnijmy: skarga złożona została przez radcę prawnego, działającego w imieniu Międzyzakładowego Związku Zawodowego ZMIANA z siedzibą w Gorzkowicach. Jej autor jest niezadowolony z formy udzielenia informacji dotyczącej m. in. otrzymywania przez pracowników odzieży i obuwia roboczego, odpowiedniego do zajmowanego stanowiska. Uważa, że informacje, jakie otrzymał, były zbyt ogólnikowe. Komisji skarg, a potem cała Rada Powiatu w maju tego roku uznały skargę za bezzasadną.

21 września sprawa ponownie stała się tematem komisji skarg – domagał się tego jej autor ,,ze względu na nieobecność pełnomocnika skarżącej w sesji obrad Rady Powiatu 27 maja 2020 r. z powodu niedoręczenia mu informacji o terminie zwołania sesji rady". Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek.

Źródło: Powiat Radomszczański