wersja testowa serwisu

Konkurs na Rolnika Roku Gminy Opoczno 2020 rozstrzygnięty

fde2c48dc165201b6fbc98dbcc145e1a
fot. Urząd Miejski w Opocznie

7 września w Urzędzie Miejskim w Opocznie odbyło się uroczyste wręczenie statuetek i nagród dla rolników wyróżnionych w konkursie „Rolnik Gminy Opoczno w roku 2020".

Celem konkursu było wyróżnienie rolników o dobrych osiągnięciach zawodowych i społecznych, a także promowanie rozwoju nowoczesnego rolnictwa oraz aktywności społecznej.

W tegorocznym konkursie zostało nagrodzonych 5 rolników:

Pan Mariusz Zdanowski z Brzustówka prowadzący gospodarstwo rolne powierzchni 12,2 ha, ukierunkowane na produkcję roślinną i zwierzęcą. Gospodarstwo Pana Mariusza jest bardzo rozwojowe i postępowe, a także otwarte na różnego rodzaju nowości z zakresu rolnictwa., a sam Pan Mariusz jest wyróżniającym się rolnikiem w sołectwie, chętnie udziela się społecznie i działa na rzecz lokalnej społeczności.

Państwo Maria i Alojzy Madej z Wygnanowa - małżeństwo wspólnie prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 30 ha. Specjalizują się w produkcji mleka bydła mlecznego. Gospodarstwo spełnia wymogi dobrostanu zwierząt, wyposażone jest w kompleksowy sprzęt rolniczy do uprawy i zbioru roślin. Małżeństwo na gospodarstwie przejętym po rodzicach wykonuje swoją prace z pasją, czego efektem są dobre wyniki ekonomiczne.

Państwo Katarzyna i Sławomir Stępień z Libiszów Kolonii prowadzą wspólnie gospodarstwo rolne o powierzchni 15,50 ha. W gospodarstwie prowadzona jest produkcja roślinna i zwierzęca. W ramach PROW 2007-2013 małżeństwo skorzystało 2 krotnie z dofinansowania w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych", dzięki czemu udało się wzbogacić posiadany park maszynowy

Państwo Zofia i Czesław Wołkiewicz z Bielowic prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni 31 ha. Specjalizują się w produkcji mleka i bydła opasowego. Małżeństwo bardzo chętnie włącza się w inicjatywy wiejskie i parafialne. Chętnie dzielą się wiedzą i doświadczeniem z młodymi początkującymi rolnikami.

Pani Bronisława i Marian Świątek z Wola Załężna - prowadzą wspólnie gospodarstwo rolne o powierzchni 13 ha, ukierunkowane jest na produkcję mleka. Gospodarstwo wyposażone jest w kompleksowy sprzęt rolniczy do uprawy i zbioru roślin, a także urządzenia do udoju krów mlecznych i schładzania mleka.

Wszystkim wyróżnionym Rolnikom serdecznie gratulujemy!!

źródło: UM Opoczno