wersja testowa serwisu

Konserwacja zabytkowego obrazu w świątyni uniejowskiej

D34A8276-2048x1365

Obraz z 1680 r. przedstawiający Świętą Rodzinę wkrótce zostanie zdjęty z ołtarza bocznego. Na swoje miejsce wróci po kilku miesiącach, bo tyle potrwają konieczne prace restauratorskie.

Umieszczony w okazałej ramie obraz jest repliką płótna autorstwa Hermana Hanna z Pelplina z ok. 1630 r określanego jako polskiego mistrza malarstwa epoki baroku. Przedstawia wizję Świętej Rodziny tuż po narodzeniu Dzieciątka. Maria trzyma dziecko tak, aby wszyscy mogli je zobaczyć, natomiast widoczny na jej twarzy smutek kontrastuje z ogólną atmosferą radości emanującą od pasterzy. Smutne oblicze Marii interpretowane jest jako przeczucie dalszego losu Jezusa, natomiast pasterze radują się, że to właśnie do nich przyszedł Mesjasz – Zbawiciel. Podobnie radośnie zachowują się Aniołowie.


Na obrazie oddano także typowy dla Hanna światłocień, którym artysta wyprzedzał późniejszego mistrza tej techniki, Rembrandta. Gdy Han malował swoje dzieło, Rembrandt miał zaledwie 12 lat.
Malowidło znajdujące się w Uniejowie ze względu na stan zniszczeń jest dużym wyzwaniem dla konserwatorów.

Płótno, które klejone jest do deski, miejscowo ulega odspajaniu. Powstały pęcherze, których wyeliminowanie stanowić będzie największy problem konserwatorski. Konieczne jest podjęcie próby zdjęcia obrazu z deski. Niestety zniekształcenia płótna są już utrwalone i prostowanie podobrazia płóciennego będzie trudne – komentuje p. Monika Bystrońska – Kunat z firmy Stacco Art, która podjęła się konserwacji obrazu.

Na prace restauratorskie Parafia otrzymała dotację z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w wysokości 18 tys. zł, ale przez długi czas nie było wiadomo czy gospodarz Kolegiaty Wniebowzięcia NMP w Uniejowie podejmie się zadania.

Długo rozważałem, czy zdecydować się na konserwację obrazu. Wprawdzie otrzymaliśmy dotację, ale planowany koszt realizacji zadania wyniesie prawie dwa razy tyle, dlatego jak zawsze muszę liczyć na moich niezawodnych parafian. Uznałem jednak, że warto podjąć ten trud, ponieważ obraz z kolegiaty jest niezwykle wysokiej klasy obiektem zabytkowym, a zniszczenia widoczne są gołym okiem. Bardzo chciałbym, aby odzyskał wszelkie walory historyczne i artystyczne – powiedział ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz.

Prace konserwatorskie musza się zakończyć do końca tego roku, ale ich przebieg jest trudny do oszacowania:

Każdy obiekt jest inny, a wielu przypadkach dopiero po rozpoczęciu prac możemy dokładniej określić ich przebieg i prognozować zakończenie – podsumowała p. Bystrońska – Kunat.

Źródło: UM Uniejów