wersja testowa serwisu

KS Poświętne z rządową dotacją

ks-poswietne

W ramach Rządowego Programu „Klub" ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki na 2020 r. KS Poświętne, jako klub jednosekcyjny otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł. 

Głównym celem Programu, jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym uczniowskich klubów sportowych.

Otrzymane środki jak powiedział prezes KS Poświętne Andrzej Kowalik, zostaną przeznaczone na pracę z młodzieżą i najmłodszymi juniorami m. in.:
- 6 tys. zł. na wypłaty dla trenerów pracujących z dziećmi,
- 4 tys. zł. na zakup sprzętu sportowego tj. bramek małych, małych płotków samostojących, tyczek do omijania.