wersja testowa serwisu

Laptopy do zdalnej nauki trafiły do szkół z gminy Mniszków

1d582aacbfedd7040e0fb65041717680bfdd1aad
fot. Urząd Gminy Mniszków

Komputery, które Gmina Mniszków zakupiła ze środków pozyskanych w ramach programu Zdalna Szkoła trafiły do gminnych szkół.

- Na gminie ciąży obowiązek zapewnienia równego dostępu do edukacji publicznej, dlatego nie mogliśmy pozostać bierni wiedząc, że są uczniowie, którzy nie mogą w pełni realizować podstawy programowej. Zareagowaliśmy szybko i otrzymaliśmy grant w wysokości 60 tysięcy złotych z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu ,,Zdalna Szkoła" finansowanego z EFRR, dzięki czemu mamy do rozdysponowania 23 nowo zakupione laptopy - tłumaczył Wójt Gminy Mniszków Paweł Werłos.

Szkoły z terenu Gminy Mniszków będą bezpośrednio kontaktować się z nauczycielami i opiekunami uczniów, w celu przekazania laptopów, po uprzednim podpisaniu umowy użyczenia. Odbiorcy laptopów będą zobligowani do uzyskania dostępu do sieci internetowej we własnym zakresie.

Przy zakupie tabletów wzięto pod uwagę wymagane parametry techniczne do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym, które zostały zarekomendowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dzięki temu, zarówno uczniowie jak i nauczyciele, będą mogli swobodnie brać udział w wideokonferencjach oraz odtwarzać materiały lekcyjne umieszczone w sieci.

Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".

źródło: UG Mniszków