wersja testowa serwisu

Miliony złotych trafią do gminy Poświętne? Złożono wnioski do Premiera

pieniadze

Pod koniec września Wójt Gminy Poświętne, Micha Franas poinformował radnych, że zostały złożone wnioski do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego w ramach ogłoszonego drugiego naboru wniosków o wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, którego źródłem finansowania jest Fundusz COVID-19.

Gmina Poświętne złożyła wnioski na zadania:

  • Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Anielinie (wnioskowana kwota: 1 500 000 zł);
  • Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 107260E na odcinku Poręby-Iły (wnioskowana kwota: 750 000 zł);
  • Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w gminie Poświętne – Etap III tj. część Małoszyc i Studzianny (wnioskowana kwota: 1 000 000 zł);
  • Termomodernizacja budynku szkoły i biblioteki w Dębie (wnioskowana kwota: 1 200 000 zł).

Gmina aplikuje również o budowę drogi powiatowej nr 3140E w miejscowości Studzianna (wnioskowana kwota: 2 300 000 zł), której fragment przejęła na ostatniej sesji w zarządzanie od powiatu opoczyńskiego.

Wśród wniosków znalazł się także remont wiaduktu drogowego Brudzewice Kolonia, zlokalizowanego nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w km 68,041 (wnioskowana kwota: 1 500 000 zł). Łączna wnioskowana kwota inwestycji, o którą stara się gmina Poświętne to 8 250 000 zł.

źródło: UG Poświętne