Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z regionu otrzymały dofinansowania

d90d63c3-1d58-4148-864d-f5b1c573af40

W Starostwie Powiatowym w Opocznie odbyła się pierwsza z zaplanowanych siedmiu uroczystości wręczenie promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W Opocznie podpisano również umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarmi Wodnej w Łodzi na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Promesy na zakup nowego sprzętu, umundurowanie i wyposażenie osobiste oraz sprzęt teleinformatyczny wykorzystywany w procesie szkolenia wręczono Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym z 58 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatów : opoczyńskiego, tomaszowskiego i skierniewickiego. Całkowity koszt dofinansowania dla tych jednostek opiewa na kwotę 186500 zł.

Promesy dla MDP otrzymały jednostki z powiatów :

 • opoczyńskiego – OSP Kruszewiec, OSP Błogie, OSP Brudzewice, OSP Drzewica, OSP Kamień, OSP Miedzna Drewniana, OSP Mniszków, OSP Szadkowice, OSP Brzustowiec, OSP Parczówek, OSP Prymusowa Wola, OSP Popławy, OSP Poświętne, OSP Radwan, OSP Skórkowice, OSP Sławno, OSP Stok, OSP Kunice, OSP Zachorzów Kolonia, OSP Olszowiec, OSP Domaszno, OSP Jelnia, OSP Zakościele, OSP Radzice Duże, OSP Skronina, OSP Kozenin, OSP Wójcin,
 • tomaszowskiego - OSP Sługocice, OSP Strzemeszna, OSP Brzustów, OSP Łaznów, OSP Popielawy, OSP Rzeczyca, OSP Chorzęcin, OSP Wąwał, OSP Godaszewice, OSP Białobrzegi, OSP Ludwików, OSP Tomaszów Mazowiecki, OSP Ujazd, OSP Przesiadłów,
 • skierniewickiego – OSP Białynin, OSP Bolimów, OSP Byczki, OSP Dąbrowice, OSP Godzianów, OSP Janisławice, OSP Krosnowa, OSP Lipce Reymontowskie, OSP Miedniewice, OSP Mokra Lewa, OSP Płyćwia, OSP Pszczonów, OSP Sierzchów, OSP Słupia, OSP Wola Drzewiecka, OSP Wola Makowska, OSP Wysokienice,

W trakcie spotkania nastąpiło również podpisanie umów przez Wojciecha Miedzianowskiego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu opoczyńskiego. Umowy podpisano w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. 

Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych".

Dofinansowanie na zakup sprzętu otrzymały:

 • OSP Radwan,
 • OSP Białaczów,
 • OSP Wąglany,
 • OSP Skronina,
 • OSP Stok,
 • OSP Kraszków,
 • OSP Poświętne,
 • OSP Gapinin,
 • OSP Kozenin,
 • OSP Kunice,
 • OSP Zachorzów Kolonia,
 • OSP Żarnów,

Dofinansowanie na termomodernizację strażnic otrzymały : OSP Wąglany i OSP Opoczno.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili:

 • Robert Telus - poseł na Sejm RP,
 • nadbryg. Krzysztof Hejduk - Zastępca Komendanta Głównego PSP,
 • nadbryg. Grzegorz Janowski – Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi,
 • Wojciech Miedzianowski – Prezes WFOŚiGW,
 • Janusz Ciesielski - Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego,
 • dh Tadeusz Cisowski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa łódzkiego,
 • Marcin Baranowski - Starosta Opoczyński,
 • Maria Barbara Chomicz – Wicestarosta Opoczyński,
 • Tadeusz Grodkowski – Wicestarosta Skierniewicki,
 • komendanci powiatowi i miejscy PSP woj. łódzkiego,
 • przedstawiciele władz gimn na czele z Dariuszem Kosno Burmistrzem Miasta Opoczno.


Opracowanie i zdjęcia: asp. sztab. Józef Wójcik KP PSP w Opocznie