wersja testowa serwisu

Nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie z awansem zawodowym

img_3774_3_copy
fot. Urząd Gminy Sławno

W grudniu w Urzędzie Gminy w Sławnie odbył się egzamin dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpiła Pani Katarzyna Dębowska - nauczyciel kontraktowych Publicznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie.

Nauczycielka zaprezentowała własny dorobek zawodowy przed Komisją Egzaminacyjną powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Sławno Tadeusza Wojciechowskiego. Nauczycielka zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną i awansowała na stopień nauczyciela mianowanego. W dniu 30.12.2020 r. w Urzędzie Gminy w Sławnie Zastępca Wójta Gminy Sławno Beata Szlęzak odebrała ślubowanie i wręczyła Akt Nadania Stopnia Awansu Nauczyciela Mianowanego Pani Katarzynie Dębowskiej.

Gratulujemy Pani Katarzynie i życzymy sukcesów na dalszej ścieżce awansu zawodowego.

źródło: UG Sławno