wersja testowa serwisu

Nowoczesna broń do walki z piratami drogowymi na wyposażeniu opoczyńskiej policji

270-135752

Na drodze najważniejsza jest odpowiedzialność nie tylko za siebie ale i innych. Z tą tezą zapewne zgodzi się wielu kierowców, którzy respektują obowiązujące przepisy. Niestety wciąż są i tacy dla których limity prędkości nie są wiążące, a drogi publiczne traktują jak tory wyścigowe. Właśnie wobec takich kierowców, lekceważących obowiązujące przepisy, każdego dnia policjanci z wydziału ruchu drogowego opoczyńskiej policji prowadzą działania prewencyjno restrykcyjne z użyciem najnowocześniejszych mierników pomiaru prędkości. Na wyposażeniu opoczyńskiej drogówki jest m.in. laserowy miernik prędkości TruCAM II

Radar ten, prócz pomiaru prędkości, daje możliwość wykonania filmu, zdjęcia mierzonego pojazdu.Dzięki takiemu rozwiązaniu, każdy kierowca będzie mógł zobaczyć wynik prędkości wraz z dokumentującymi to wszystko filmem i zdjęciami pojazdu. Policja działając w ramach ustawowych uprawnień wykorzystuje różnego rodzaju urządzenia służące do mierzenia prędkości poruszających się pojazdów. Jednym z takich urządzeń jest nowoczesny laserowy miernik prędkości TruCAM II. Każde takie urządzenie, aby mogło być wykorzystywane w służbie posiada świadectwo legalizacji pierwotnej, a co 12 miesięcy jest poddawane legalizacji wtórnej przez Okręgowe Urzędy Miar zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 roku,w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych. ( Dz.U.z 2019 r, poz. 1081).

Posiadają również ważne zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego wydane przez GUM, zgodne z zapisami zawartymi w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach, jak też certyfikat kalibracji. Policjanci przechodzą odpowiednie szkolenie z wykorzystania mierników prędkości. Zostają zapoznani z ich budową i zasadami użytkowania, a w części praktycznej zajęć z ich działaniem w warunkach rzeczywistych. Warto pamiętać, że jedynym celem wykorzystywania mierników laserowych i innych przyrządów kontrolno-pomiarowych jest skuteczna walka z piratami drogowymi, a co za tym idzie dbałość o bezpieczeństwo na polskich drogach. Należy dodać, że nadmierna prędkość to nadal jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych, w których rocznie ginie kilka tysięcy osób.


Źródło: KPP Opoczno