Opoczno: Nowa nawierzchnia na ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego

3cfec5112fbe1589597ee04a601cca8a
fot. UM Opoczno

Październik był przede wszystkim miesiącem inwestycji w Opocznie. Drogi na osiedlach to najważniejsze dla ich mieszkańców ulice, którymi każdego dnia podróżują do pracy, szkoły i domów. Właśnie dlatego większość z zaplanowanych remontów w październiku obejmowały ulice osiedlowe.

Jedną z takich dróg jest ulica marsz. J. Piłsudskiego, na której wykonano prace polegające na ułożeniu nowej nawierzchni ścieralnej z masy asfaltowej o grubości 4 cm oraz ułożeniu poboczy gruntowych. Łącznie ułożono 2370 m² nowej nawierzchni asfaltowej.

Koszt inwestycji wyniósł 113 600,34 zł brutto, a wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie.

źródło: UM Opoczno