wersja testowa serwisu

Pielgrzymka Kół Gospodyń Wiejskich do Matki Bożej Ostrobramskiej

kgw-1
fot. Starostwo Powiatowe w Opocznie

W tegorocznej pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej uczestniczyło kilkadziesiąt kół gospodyń wiejskich i sołtysów z diecezji radomskiej.

W niedzielę, 17 października br. przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu opoczyńskiego na czele z Panem Starostą Marcinem Baranowskim i Wicestarostą Maria Barbarą Chomicz uczestniczyli w Diecezjalnej Pielgrzymce Kół Gospodyń Wiejskich i Sołtysów do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Kilka dni wcześniej 15 października gospodynie świętowały Dzień Kół Gospodyń Wiejskich, teraz w barwnych opoczyńskich ludowych strojach przyjechały do Sanktuarium, aby oddać się w opiekę Matce Bożej i podziękować za dotychczasowe łaski.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11.00, natomiast ich głównym punktem była dziękczynno-błagalna msza św. o godz. 12.30, której przewodniczył Biskup Henryk Tomasik. Liturgia zakończyła się zawierzeniem Opatrzności Bożej przez ręce Maryi Matki Miłosierdzia rodzin oraz wszystkich spraw społeczności lokalnych.

W tym dniu do Skarżyska przybyła także Wiceminister Anna Gembicka - pełnomocnik rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych. Zarówno Panie z KGW jak i sołtysi diecezji radomskiej mieli możliwość spotkać się z Panią Wiceminister i porozmawiać między innymi o znaczącej roli kół gospodyń wiejskich w kształtowaniu naszej kultury.

Nasze dziedzictwo obejmuje i stroje i kulinaria i zwyczaje, to wszystko przechowują i przekazują koła gospodyń wiejskich. Czasem to bardzo małe grupy, liczące kilka osób, ale to one integrują społeczność lokalną. Zwłaszcza teraz, po okresie pandemii, jesteśmy spragnieni wspólnoty w małych ojczyznach, a to zapewniają właśnie mieszkańcy zrzeszeni w kołach." – podkreślała w swojej wypowiedzi Anna Gembicka.

Spotkanie było inicjatywą naszego Posła na Sejm RP Roberta Telusa, któremu sprawy wsi i problemów z jakimi borykają się jej mieszkańcy są szczególnie bliskie. Poseł Robert Telus mówił, że w ostatnich latach zarówno koła gospodyń wiejskich, jak i sołtysi otrzymali wiele wsparcia od rządu.

„Koła gospodyń wiejskich mogą starać się o dotacje na działalność, z kolei rola sołtysów jest stale wzmacniana np. poprzez wprowadzenie funduszu sołeckiego. To sołtys i rada sołecka najlepiej wiedzą, na co potrzebne są środki w swojej wsi, dlatego ważne jest, aby mogli je samodzielnie rozdysponować" – wyjaśnił Robert Telus Poseł RP reprezentujący w Sejmie Ziemię Opoczyńską.

źródło: Starostwo Powiatowe w Opocznie