wersja testowa serwisu

Pilotażowy program teleopieki wśród seniorów gminy Uniejów

20200624_102512-2-1024x768

Gmina Uniejów, poprzez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie, przystąpiła do pilotażowego programu teleopieki świadczonej za pośrednictwem opasek telemedycznych SiDLY. 

Opaska przypominająca zegarek pozwala na stały kontakt z seniorem, umożliwia mu natychmiastowe wezwanie pomocy, monitoruje tętno i temperaturę. Największą zaletą takiego rozwiązania jest możliwość pozostania osoby niesamodzielnej w domu, przy jednoczesnym zapewnieniu jej opieki.

System teleopieki jest oparty o urządzenie medyczne w formie opaski na nadgarstek, platformę telemedyczną, oraz aplikację. Opaska zawiera przycisk SOS, przesyłający natychmiastowe powiadomienie o zagrożeniu życia, zdrowia lub bezpieczeństwa, a także detektor upadku, który po wykryciu zdarzenia przesyła automatyczną informację do opiekuna. W obu tych przypadkach, dzięki lokalizacji GPS, aplikacja potrafi zidentyfikować obszar przebywania podopiecznego – co jest niezwykle istotne dla służb ratowniczych, jeśli nie ma możliwości nawiązania z nim kontaktu. Wzięto oczywiście pod uwagę niebezpieczeństwo wezwania pomocy przez przypadek, dlatego o wszystkich zdarzeniach, takich jak wciśnięcie przycisku SOS przez przypadek czy zarejestrowania upadku, opaska informuje przy pomocy komunikatów głosowych. Ta funkcja może także przypominać o konieczności zażycia leków lub potrzebie naładowania opaski.

Opaska SiDLY umożliwia regularny pomiar tętna i temperatury skóry, a informacje o wymienionych wartościach są na bieżąco przesyłane do opiekuna. Jeżeli opaska będzie nieprawidłowo założona lub zdjęta na czas dłuższy niż wskazywałby na to harmonogram dnia seniora, opiekun zostanie o tym automatycznie powiadomiony i skontaktuje się w celu ustalenia przyczyny.

Opaski teleopieki SiDLY umożliwiają pozostanie w swoim środowisku seniorom, osobom mieszkającym samotnie i wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, bez konieczności przeprowadzenia się do placówki opiekuńczej.

Gmina Uniejów zawarła umowę na użyczenie 10 opasek na okres do końca bieżącego roku – wyjaśnia Jolanta Figurska, dyrektor M-GOPS w Uniejowie. – Obecnie korzystamy z systemu w charakterze pilotażowym. Jeżeli rozwiązanie się sprawdzi, rozważymy możliwość wdrożenia teleopieki w szerszym zakresie w kolejnych latach.

Źródło: UM Uniejów