wersja testowa serwisu

Plac zabaw w Ogonowicach został doposażony

3d64867976b8d5492faec11a9a7d6859
fot. UM Opoczno

W miejscowości Ogonowice (gm. Opoczno) zakończono realizację zadania w ramach projektu „Sołectwo na plus".

Przedsięwzięcie polegało na doposażeniu istniejącego placu zabaw w Ogonowicach, gdzie posadowiono trzy nowe urządzenia zabawowe: huśtawka bocianie gniazdo; liniowiec Pluton; pomost wiszący.

Powstały plac zabaw będzie miejscem wspólnych spotkań mieszkańców sołectwa, przyczyni się do zwiększenia różnorodności form aktywności, a także zapewni dodatkową możliwość spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu dzieciom, rodzicom i dziadkom.

Plac zabaw został wybudowany w ramach projektu pod nazwą „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ogonowice" zrealizowanego przy współudziale środków z dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021 w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenie wiejskim. Wsparcie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego wyniosło 9 953,14 zł, natomiast pozostała część sfinansowana została w ramach środków własnych Gminy Opoczno.

Całkowita wartość projektu – 12 939,60 zł. Współfinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego – 9 953,14 zł. Środki własne Gminy Opoczno - 2 986,46 zł.

źródło: UM Opoczno