wersja testowa serwisu

Placówka Wsparcia Dziennego w Paradyżu już działa

9
fot. Urząd Gminy Paradyż

Uruchomiona przez Gminę Paradyż, Placówka Wsparcia Dziennego w budynku Szkoły Podstawowej w Paradyżu oficjalnie rozpoczęła swoją działalność. 

W otwarciu uczestniczyli Wójt Gminy Paradyż Pan Wojciech Rudalski, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu Pani Jadwiga Morawska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. OP AK „Błysk" w Paradyżu Pani Barbara Małecka, Przewodniczący Rady Gminy w Paradyżu Pan Antoni Morawski, Wychowawca Placówki Wsparcia Dziennego Pani Anna Tutajewicz, Gminny Koordynator Projektu Pani Anna Kędziora oraz Rodzice i ich dzieci - uczestnicy Projektu.

Placówka będzie działać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 do 20:00. Jest jednym z działań w ramach projektu konkursowego pn. „CUŚ – Centrum Usług Środowiskowych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego wiodącym partnerem jest Fundacja „Dar dla Potrzebujących".

Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Paradyż. Projekt przewiduje, że obejmie wsparciem 30 uczestników. Planuje się, że w ramach działań będą zorganizowane dla dzieci między innymi zajęcia: komputerowe, sportowe, kulinarne, plastyczne, zajęcia z taekwondo, a raz w roku wyjazd integracyjny. Wszystkie dzieci podczas zajęć będą miały zagwarantowany lancz np. typu kanapki. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Placówka działa na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu. Okres działania Placówki Wsparcia Dziennego to 3 lata.

Na realizację projektu przeznaczonych zostanie 370.883,40 zł, z czego 311.383,40 zł to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

źródło: UG Paradyż