wersja testowa serwisu

Podpisano umowę na rozbudowę drogi powiatowej na odcinku przez Parczówek i Skronina-Sędów

Podpisano umowę na rozbudowę drogi powiatowej na odcinku przez Parczówek i Skronina-Sędów
fot. Starostwo Powiatowe w Opocznie

Powiat Opoczyński reprezentowany przez Starostę Marcina Baranowskiego oraz Wicestarostę Marię Barbarę Chomicz, zawarł umowę z firmą ALBLU Sp. z o.o., ul. Stanisława Witkiewicza 14 lok. 103, 03-305 Warszawa reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Tomasza Jędrasiak, na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno – Petrykozy – granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina – Sędów."

Koszt planowanych robót wynosi 5 231 067,55 zł brutto. Na realizację inwestycji Powiat Opoczyński otrzymał dofinansowanie w wysokości 70% kosztów robót, czyli 3 661 747,28 zł. Projekt ten Powiat Opoczyński zrealizuje w partnerstwie z Gminą Białaczów, oznacza to, że wkład własny zostanie pokryty w równych częściach ze środków Powiatu Opoczyńskiego i Gminy Białaczów.

Roboty budowlane potrwają do 31.12.2021r.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Opocznie