Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Rolnej w Opocznie

DSC_0132
fot. UM Opoczno

Gmina Opoczno rozpoczęła inwestycję polegającą na budowie chodników i bezpiecznych przejść dla pieszych w Opocznie.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie gminy Opoczno polegająca na budowie i przebudowie przejść dla pieszych oraz chodników" wykonano pierwszy chodnik na ulicy Rolnej.

Przebudowa ulicy Rolnej obejmowała budowę chodnika o długości 350 m i szerokości 1,8 m. Nawierzchnia chodnika została wykonana z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 15 cm. Prace przeprowadzono na działkach o numerach ewidencyjnych 149/1, 150/14, 911 w obrębie 0007 miasta Opoczno.

  • Zakres prac obejmował: wykonanie koryta pod projektowany chodnik,
  • roboty ziemne (wykopy, nasypy),
  • profilowanie i zagęszczenie koryta,
  • ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C16/20
  • wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 15 cm.

Prace te zakończono 2 lipca 2024 roku. Wykonawcą inwestycji była firma PROGRES-BUD Jarosław Bebak z Mniszkowa.

źródło: UM Opoczno