wersja testowa serwisu

Za nami Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

normal_c48f528e2324d6ebab5ad19500248ad847c08391

W poniedziałek, 20 września  odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Spotkanie odbyło się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie.

Na posiedzeniu Rada zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego w sprawie Rocznego programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2022 rok.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo-doradczym oraz niezwykle ważnym instrumentem wzmacniającym dialog obywatelski i zacieśniającym współpracę samorządu powiatowego w Opocznie z organizacjami pozarządowymi. Dlatego w kolejnym punkcie omówione zostały najbliższe kierunki rozwoju organizacji i instytucji pozarządowych.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady: wicestarosta Maria Barbara Chomicz, przewodnicząca Komisji Rodziny, Edukacji i Kultury Grażyna Wójcik, członek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego Andrzej Urbańczyk oraz przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń z terenu powiatu opoczyńskiego: Michał Cegieła, Joanna Duda, Sebastian Katana, Robert Knap, Włodzimierz Pomykała. Wsparcie merytoryczne zapewniła Maria Sołtysiak- Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych.

źródło: Starostwo Powiatowe w Opocznie