wersja testowa serwisu

Powstaje Młodzieżowa Rada Ekologiczna

spotkanie-ludzie-dokumenty

Minister Środowiska przy współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka RP i Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych, powołuje do życia Młodzieżową Radę Ekologiczną działającą przy Ministerstwie Środowiska. Rekrutacja już trwa.

W skład Rady wejdą 32 osoby w wieku pomiędzy 13 a 21 rokiem życia, pochodzące z całej Polski. Projekt pozwoli zaangażować młodzież w działania proekologiczne, co pozwoli na zbudowanie w nich większego poczucia odpowiedzialności za otaczające nas środowisko.

Inauguracja projektu odbędzie się podczas pierwszego posiedzenia Młodzieżowej Rady Ekologicznej we wrześniu tego roku. Jego głównym celem jest stworzenie przestrzeni dla dzieci i młodzieży, która chce włączyć się w działania na rzecz ochrony środowiska.

Dzięki współpracy z ekspertami i instytucjami podlegającymi Ministerstwu Środowiska uzyskają ekspercką wiedzę i poznają pracę osób aktywnie zaangażowanych w ochronę przyrody. Projekt przygotuje także merytorycznie młodzieżowych liderów ekologii, co pozwoli im działać na poziomach lokalnych w celu budowania świadomości ekologicznej swoich rówieśników.

Stworzenie Młodzieżowej Rady Ekologicznej pozwoli Ministerstwu poznać opinie i pomysły młodych ludzi przedstawiających swój własny punkt widzenia. Rada będzie mieć nie tylko głos doradczy, będzie też dysponować własnym budżetem przeznaczonym na przyznawanie grantów młodzieżowych na proekologiczne projekty i działania.

Rekrutacja prowadzona będzie do 9 września bieżącego roku. Formularz rekrutacyjny znajduje się na stronie internetowej Młodzieżowej Rady Ekologicznej: https://mre.srodowisko.gov.pl/

Informacje można znaleźć także na profilu Facebook: https://www.facebook.com/MlodziezowaRadaEkologiczna/

(źródło: materiały prasowe Ministerstwa Środowiska)