wersja testowa serwisu

Pracownicy żłobków mogą już zgłaszać się na szczepienia

089

W poniedziałek ruszyły zgłoszenia do szczepienia pracowników żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów oraz pracowników placówek pieczy zastępczej. Zgłoszeń dokonuje dyrektor placówki za pośrednictwem dedykowanego formularza. Publikujemy link do formularza.

Formularz jest dostępny pod adresem: https://szczepieniazlobki.rcb.gov.pl

Uwaga! Formularz wypełnia dyrektor placówki Jakie informacje należy podać?

W formularzu należy wskazać podstawowe dane podmiotu, nazwisko dyrektora placówki oraz pracowników zgłaszających się na szczepienia, a także województwo, powiat i gminę, w której działa dana placówka.

Następnie należy wybrać preferowany punkt szczepień w obrębie województwa, w którym funkcjonuje dana instytucja opieki.

W formularzu wpisuje się także liczbę zgłaszanych pracowników i dane każdego pracownika – imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – jej datę urodzenia oraz serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. dowodu osobistego, paszportu).

Formularz akceptuje tylko pracowników z roczników 1962-1999. Dla osób po 60 roku życia przewidziane będzie odrębne szczepienie.

Formularz trzeba wypełnić do środy 10 lutego br., a szczepienia rozpoczną się już w piątek 12 lutego.

źródło: gov.pl