wersja testowa serwisu

Prawie 55 000 złotych na sprzęt komputerowy dla uczniów z Gminy Mniszków

mniszkow
fot. Urząd Gminy Mniszków

Gmina Mniszków złożyła kolejny wniosek i otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Osi I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu" na Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" ZDALNA SZKOŁA +.

24 laptopy o wartości 54 999,89 zł zostały przekazane przez Wójta Pawła Werłosa dyrektorom placówek oświatowych działających na terenie Gminy.

Nowe laptopy otrzymają najbardziej potrzebujący uczniowie, którzy nie posiadają w domu komputera, a obecna sytuacja materialna nie pozwala na zakup potrzebnego sprzętu. Zakupiony sprzęt jest niezbędny do realizacji podstawy programowej i dalszego kształcenia w ramach zdalnego nauczania.

Warto podkreślić, że w ciągu 6 miesięcy Gmina Mniszków pozyskała aż 71 nowych komputerów dla placówek oświatowych!

źródło: UG Mniszków