wersja testowa serwisu

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Parczowie z dofinansowaniem

pieniadz4
Zarząd Województwa Łódzkiego, w podziale środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w 2021 roku, przyznał Gminie Białaczów dofinansowanie w wysokości 109 290,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Zadanie polega na kompleksowej przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Parczów (dz. nr ewidencyjny 412/5). W ramach projektu przebudowanych zostanie 330 metrów drogi o szerokości jezdni wynoszącej 4 metry, wykonane zostaną przepusty oraz odwodnienie. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi ok 577.000,00 złotych.

źródło: UG Białaczów