wersja testowa serwisu

Przebudowa drogi powiatowej Paradyż - Przyłęk. Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej

spotkanie-plany-dokumenty

Gmina Paradyż dokonała wyboru Wykonawcy dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Paradyż-Przyłęk – granica gminy Paradyż/Żarnów".

W ramach inwestycji wspólnie z Powiatem Opoczyńskim planowane są prace budowlane na odcinku ok. 6 km drogi Paradyż-Przyłęk obejmujące m.in. wykonanie podbudowy oraz nawierzchni jezdni, utwardzenie poboczy, wykonanie chodnika po jednej stronie drogi w terenie zabudowanym, a także ścieżki rowerowej od Paradyża.

Gmina Paradyż wspólnie z Powiatem Opoczyńskim złoży wniosek na tę inwestycję do Wojewody Łódzkiego w ramach Funduszu Dróg Lokalnych.

Jeśli wniosek uzyska akceptację służb Wojewody realizacja wyżej wymienionej inwestycji może nastąpić w latach 2021-2022.

źródło: UG Paradyż