wersja testowa serwisu

„Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejscowości Mroczków Gościnny”

normal_a4f971709e7b964d18ae92bbdebf451c7dcfa26d

Realizacja projektu w PCKZiU w Mroczkowie Gościnnym w okresie od 8 maja 2020 r. do 1 lipca 2020 r.

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejscowości Mroczków Gościnny" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 zakończono realizację robót budowlano – instalacyjnych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.

Powiat Opoczyński jako Beneficjent projektu rozpoczął kolejny etap polegający na wyposażeniu czterech pracowni kształcenia praktycznego w specjalistyczne pomoce dydaktyczne, które stanowić będzie bazę warsztatową pozwalającą na wzrost poziomu umiejętności pożądanych na rynku pracy oraz umożliwiającą kształcenie zawodowe zgodne z potrzebami przedsiębiorców.

Wartość projektu wynosi: 5.440.594,00 zł w tym dofinansowanie z EFRR:

3.701.148,31 zł. W ramach realizacji inwestycji Powiat Opoczyński pokryje 1.739.445,69 zł wkładu własnego.

Pełna dokumentacja zdjęciowa dostępna jest w zakładce:

„Projekty inwestycyjne 2014-2020";

Projekt „ Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejscowości Mroczków Gościnny"

źródło: Starostwo Powiatowe w Opocznie