wersja testowa serwisu

Rodzina bez przemocy. Spotkanie z psychologiem w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubochni

lightbulb-2692247_960_720

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu:

RODZINA BEZ PRZEMOCY

w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" edycja 2020, którego działania wpisują się w Priorytet I. Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy zaprasza mieszkańców z terenu gminy Lubochnia 23 września 2020r. 13:15 do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lubochni przy ul. Tomaszowskiej 6 na spotkanie z psychologiem, który przedstawi zagadnienie dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

spotkanie będzie prowadzone z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i zasad bezpieczeństwa.

Wszelkie informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 44 710 30 66

Źródło: Gmina Lubochnia