Rozpoczęła się przebudowa ulicy Parkowej w Opocznie

DSC_0151
fot. UM Opoczno

Na terenie Opoczna rozpoczęły się prace związane z przebudową ulicy Parkowej, której celem jest budowa chodnika od ulicy Nowej do ulicy Generała Kazimierza Bończy- Załęskiego.

Projekt zakłada wybudowanie chodnika o długości 245 metrów i szerokości 1,8 metra, wykonanego z kostki betonowej o grubości 8 cm, po stronie południowej na działkach o numerach ewidencyjnych 114/4, 130, 317 w obrębie 0020 miasta Opoczno.

Zakres prac obejmuje:

  • wykonanie koryta pod projektowany chodnik oraz zjazdy,
  • roboty ziemne (wykopy, nasypy),
  • profilowanie i zagęszczenie koryta,
  • ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C16/20,
  • wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 15 cm.

Wykonawcą inwestycji jest firma PROGRES-BUD Jarosław Bebak, mająca swoją siedzibę przy ulicy Piotrkowskiej 76 w Mniszkowie.

Prace są realizowane w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Opoczno polegająca na budowie i przebudowie przejść dla pieszych oraz chodników".

źródło: UM Opoczno