wersja testowa serwisu

Sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego wyłącznie z udziałem Radnych

normal_5f45ea3cebab26d9df083e053578a16a56d7cb0d

W Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego przez koranowirusa SARS-CoV-2 oraz decyzjami podjętymi przez Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego informujemy, że XVIII Sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego zaplanowana na dzień 26 marca 2020 r. o godz. 13:00 odbędzie się wyłącznie z udziałem Radnych Rady Powiatu Opoczyńskiego.

Uchwały, które podejmuje Radę są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Powiatu.

Posiedzenie będzie transmitowane na żywo w Internecie i dostępne na stronach mediów społecznościowych naszego powiatu.

Porządek obrad

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr XVII/20 z sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego.
  4. Sprawozdanie międzysesyjne z prac Zarządu Powiatu Opoczyńskiego.
  5. Omówienie stanu sanitarno - weterynaryjnego powiatu opoczyńskiego
    za rok 2019.
  6. Ocena stanu sanitarno – epidemiologicznego powiatu opoczyńskiego za rok 2019.
  7. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego – Bezpieczny Powiat na lata 2019 – 2023" za rok 2019.
8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2020 – 2028;

b) w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.;

c) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu opoczyńskiego;

d) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie;

e) zmieniającej uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu opoczyńskiego w I półroczu 2020 r.;

f) w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie;

g) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Opoczyńskiego na 2020 rok;

h) zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu Opoczyńskiego na 2020 rok.

9. Podjęcie stanowiska Rady Powiatu Opoczyńskiego w sprawie zmiany zapisu
art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 06 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne.

10. Sprawy bieżące.

11. Zamknięcie XVIII sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego.

Źródło: Starostwo Powiatowe