wersja testowa serwisu

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Skroninie i Sędowie

dsc_0809

Trwają prace związane z realizacją projektu pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Białaczów".

Powyższy projekt dofinansowany jest w ramach Działania V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Gmina Białaczów otrzymała dofinasowanie w wysokości 5.487.672,47 złotych, czyli 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi 9.651.983,10 złotych. Długość sieci kanalizacyjnej, która powstanie w wyniku realizacji zadania wyniesie 17,81 km, powstanie również 478 przyłączy.

źródło: UG Białaczów