wersja testowa serwisu

Trwa przebudowa ulicy Lipowej w Paradyżu. Koszt inwestycji wynosi ponad 400 tysięcy złotych

lipowa1

W Paradyżu trwa przebudowa ulicy Lipowej na odcinku 885 m. W ramach zadania wykonane zostaną prace związane m.in. z przebudową krawężnika i regulacją nawierzchni zjazdów po lewej stronie jezdni oraz przebudową poboczy. Wykonana zostanie nawierzchnia z betonu asfaltowego, zjazdy i pobocza z kruszywa oraz zjazdy z kostki betonowej. Planowane jest również oczyszczenie i przebudowa przepustu drogowego oraz wymiana poręczy mostowych.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości odpowiadającej 70% wartości kosztów, tj. w kwocie 285 837,00 zł oraz środków własnych Gminy w kwocie 122 502,74 zł.

Wartość całego zadania wynosi 408 339,74 zł.

Prace remontowe zostaną wykonane do końca listopada br.

źródło: UG Paradyż