wersja testowa serwisu

Trwa rozbudowa drogi powiatowej Popławy - Popławy Kolonia - Kazimierzów

55657
fot. Urząd Gminy Paradyż

Trwa realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy Kolonia - Kazimierzów".

Zaplanowane zadanie obejmuje rozbudowę drogi o długości 3,272 km, począwszy od miejscowości Popławy w gminie Sławno przez Popławy Kolonię do miejscowości Kazimierzów w gminie Paradyż.

Pierwsze prace rozpoczęły się w listopadzie 2019 r. i będą realizowane w cyklu trzyletnim, z terminem wykonania do 31.08.2021 r.

W chwili obecnej w miejscowościach Popławy i Popławy Kolonia trwają prace polegające na poszerzeniu jezdni do 5,5- 6,0 m i wykonaniu wysp wjazdowych przed wjazdami do tych miejscowości. Wzdłuż jezdni budowane są również chodniki dla pieszych, zjazdy oraz pobocza.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości odpowiadającej 80% wartości kosztów kwalifikowanych, tj. w kwocie 5.151.030,00 zł, przy udziale finansowym Powiatu Opoczyńskiego, Gminy Paradyż i Gminy Sławno.

Wartość całego zadania wynosi 6.438.788,32 zł brutto.

źródło: UG Paradyż