wersja testowa serwisu

Trwa termomodernizacja MOS w Żychlinie. Koszt inwestycji wyniesie ponad 2,3 mln złotych

renovate-1186338_960_720

Powiat Kutnowski realizuje zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie, Żychlin ul. Dobrzelińska 6".

Inwestycja została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formach pożyczki oraz dotacji do łącznej wysokości: 1 755 060,00 PLN, w tym: Pożyczka: 526 518,00 PLN Dotacja: 1 228 542,00 PLN. Wartość ogólna zadania wynosi 2 361 068,97 PLN.

- Przewidujemy m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, dokończenie wymiany stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja systemu grzewczego budynku. Przyczyni się to bezpośrednio do zmniejszenia zużycia energii w budynku. Warto dodać, że inwestycja wpłynie na redukcję emisji co2, czy wzrostu komfortu użytkowania placówki – mówi Starosta Kutnowski, Daniel Kowalik. - Przedsięwzięcie przyczyni się również do realizacji celów pośrednich, takich jak poprawa stanu środowiska naturalnego, zmniejszenie ryzyka zachorowalności, poprawy jakości życia w powiecie (poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości infrastruktury), wzrostu atrakcyjności regionu pod względem turystycznym i inwestycyjnym. Realizacja projektu poprzez korzystny wpływ na jakość środowiska naturalnego doprowadzi także do podniesienia walorów turystycznych regionu– dodaje Starosta.

W ramach inwestycji zrealizowane zostaną następujące prace:
1. Ocieplenie stropodachu styropapą grubości 21 cm , l = 0,035 W/mK, pow. 1533,40 m2
2. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS 70 – 040 grubości 15 cm o współczynniku przewodzenia ciepła l = 0,036 W/mK . pow. 1821,83 m2
3. Ocieplenie ścian zewnętrznych cokołowych styropianem XPS 030 grubości 15 cm o współczynniku przewodzenia ciepła l = 0,036 W/mK . pow. 39,49 m2, wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej.
4. Wymiana stolarki okiennej o pow. 408,99 m2(157szt.) o współczynniku przenikania 0,9 wraz z montażem nawiewników okiennych 157 szt.
5. Wymiana stolarki drzwiowej o pow. 15,87 m2 (5 szt.) o współczyniku przenikania 1,3
6. Wymiana instalacji c.o. grzejników wraz z zaworami szt. 183
7. Ocieplenie ościeży okiennych I drzwiowych styropianem EPS 80 - 036 grubości 3 cm, pow. 132,93 m2

źródło: Starostwo Powiatowe w Kutnie