wersja testowa serwisu

Umowa na zakup autobusu dla DPS w Olszowcu podpisana

normal_f79fb397873ea639a28ff64497b12227d3d7d656

Środowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu już wkrótce cieszyć się będzie z nowego autobusu dla swoich podopiecznych. Władze powiatu podpisały umowę ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Inicjatyw w Olszowcu na realizację zadania pn. "Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu".

W obecności członków Zarządu Powiatu Opoczyńskiego umowę podpisali: starosta Marcin Baranowski i wicestarosta Maria Barbara Chomicz, natomiast ŚDS reprezentowała prezes Jolanta Kubiak. Zakup nowego autobusu był możliwy dzięki zdobytemu przez Powiat Opoczyński dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 21 września 2021 roku podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Opoczyńskim, a PFRON-em w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III". Przyznana kwota dofinansowania wynosi 174 000,00 zł. Nowoczesny autobus pozwoli podopiecznym komfortowo przemieszczać się na zajęcia, prowadzić aktywniejsze życie, uczestniczyć w aktywnej rehabilitacji.

źródło: Starostwo Powiatowe w Opocznie