wersja testowa serwisu

V Seminarium Spycimierskie. Znane oraz ukryte skarby Spycimierza i Uniejowa

lightbulb-2692247_960_720

Zbliża się kolejne spotkanie reprezentantów świata nauki i kultury, społeczności parafialnej oraz przedstawicieli samorządu gminy Uniejów, skupionych wokół projektu pn. „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu w kontekście krajobrazu kulturowo-przyrodniczego", dofinansowanego przez Ministra Kultury.

W najbliższy weekend, 22-23 października, uczestnicy V Seminarium Spycimierskiego podzielą się wiedzą i obserwacjami z badań na temat „Znanych i ukrytych skarbów Spycimierza i Uniejowa". Wydarzenie rozpocznie się w piątek, w samo południe, w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie. Zaproszeni Goście w krótkich wystąpieniach przedstawią materialne, niematerialne oraz przyrodnicze atuty okolic Uniejowa i Spycimierza, a następnie je omówią, w kontekście współtworzenia krajobrazu kulturowo – historyczno – przyrodniczego. Wnioski z tak powstałej debaty pomogą w opracowaniu ścieżki edukacyjnej, materiałów informacyjnych i edukacyjnych.

Z kolei, na godzinę 15.00 zaplanowane jest spotkanie, które przyjmie formę okrągłego stołu. 

Program wystąpień w tej części seminaryjnej prezentuje się następująco:

  1. Wpis na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Ostatnie informacje z Paryża – Joanna Cicha-Kuczyńska, Radca Ministra.
  2. Tradycja spycimierska dobrą praktyką nowego podejścia do dziedzictwa kultury – Andrzej Szoszkiewicz (wprowadzenie), prof. Katarzyna Smyk (komentarz).
  3. Trzy lata badań naukowych. Gdzie jesteśmy? Czy potrzebne są kolejne? – Beata Szymczak (wprowadzenie), prof. Bogdan Włodarczyk, prof. Katarzyna Smyk, Tomasz Wójcik, prof. Marek Sak (komentarz).
  4. Spycimierskie Archiwum Społeczne – wnioski z pierwszego etapu prac – dr Arkadiusz Jełowicki, dr Jędrzej Kałużny.
  5. Podstawy programu edukacyjnego Centrum Spycimierskie Boże Ciało – wnioski z pierwszego etapu prac – dr Jędrzej Kałużny.
  6. Ścieżka edukacyjna po Spycimierz – Uniejów – wybór miejsc na trasie ścieżki – Jacek Janowski, Tomasz Wójcik, Andrzej Szoszkiewicz

W sobotę, 23 października, w ramach drugiego dnia Seminarium, w sali OSP w Spycimierzu odbędą się warsztaty dla mieszkańców parafii. Pierwsze, na temat wniosków z badań geograficzno-przestrzennych, przeprowadzonych w 2021 roku, poprowadzi dr hab. Bogdan Włodarczyk, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Z kolei wnioski z badań etnologicznych, również przeprowadzonych w bieżącym roku, zaprezentuje dr hab. Katarzyna Smyk, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W dalszej kolejności, raport z badań historycznych omówi zebranym Tomasz Wójcik, historyk i regionalista, a także przewodniczący Rady Miejskiej. Ostatnie warsztaty tego dnia: na temat rynków dziedzictwa, przemysłów kreatywnych, społecznego i ekonomicznego potencjału dziedzictwa kulturowego i przedsiębiorczości lokalnej w aspekcie zarządzania dziedzictwem poprowadzi Anna Kozioł, specjalista ds. Zarządzania Dziedzictwem w Narodowym Instytucie Dziedzictwa.

Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców z terenu parafii Spycimierz w sobotę (23.10) do sali OSP na godzinę 10.00!

Źródło: UM Uniejów