wersja testowa serwisu

W gminie Białaczów "Ruszą po zdrowie z historią w tle"

woman-typing-writing-windows

„Ruszaj po zdrowie z historią w tle" to projekt, który będzie realizowany przez Uczniowski Klub Sportowy Młodzi Liderzy w Białaczowie. Klub na realizację zadania otrzymał dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego w wysokości 10 960 zł.

Celem projektu jest m.in.: promocja turystyki pieszej i rowerowej, zdrowego stylu życia, integracja międzypokoleniowa z jednoczesnym poznaniem historii i zabytków gminy i walorów turystycznych Piekielnego Szlaku.

W ramach projektu odbędą się rajdy: pieszy i rowerowy, wycieczka krajoznawczo turystyczna do rezerwatów Gagaty Sołtykowskie w Wólce Plebańskiej i Skałki Piekło nad Niekłaniem oraz quest- rodzaj gry terenowej. Działania projektowe skierowane są do wszystkich grup społecznych gminy Białaczów i powiatu opoczyńskiego.

Pozyskanie środków na realizację zadania przebiegało w dwóch etapach. W pierwszym mieszkańcy powiatu i naszej gminy głosowali na projekt zgłoszony przez Bibliotekę Publiczną w Białaczowie. Otrzymał 890 głosów i znalazł się wśród projektów przeznaczonych do realizacji w 2020 roku. Drugi etap to konkurs, do którego przystąpił UKS Młodzi Liderzy. Zgłoszona przez klub oferta otrzymała pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i pozyskane zostały fundusze na realizację zadania.

Projekt będzie realizowany od sierpnia do października i we współpracy z Wójt Gminy Białaczów i Biblioteką Publiczną w Białaczowie.

Pierwszym działaniem będzie wycieczka do rezerwatów przyrody. O kolejnych będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej gminy Białaczów. Udział w wycieczce i rajdach jest bezpłatny.

źródło: UG Białaczów