wersja testowa serwisu

W gminie Poświętne pojechali śladami oddziału majora Hubala

rowerowo1
W ostatnią sobotę lipca został zorganizowany - przez Wójta Gminy Poświętne, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną - rajd rowerowy śladami oddziału majora Hubala.

Uczestnicy, w tym dzieci i młodzież, Pani Maria Grzybek - zastępca wójta, Pani Małgorzata Młynarczyk-Madej – dyrektor GOK-u oraz Pan Piotr Wrona – kierownik referatu inwestycji w UG Poświętne wystartowali rowerami spod Bazyliki w Studziannie, skąd udali się do miejscowości Buczek. Grupa po drodze odwiedziła kilka miejsc pamięci związanych z walkami oddziału majora Hubala, a także pomnik ku czci ofiar bitwy w Buczku podczas powstania styczniowego w 1863 r.

Zwieńczeniem trasy było ognisko z kiełbaskami przy placu zabaw w Buczku, gdzie uczestnicy wraz z Panią Barbarą Tomczyk - sołtys Buczku wymieniali się wrażeniami, a najmłodsi na placu zabaw wykorzystali długo zbierane pokłady energii. Wydarzeniom sprzyjała piękna i bezchmurna aura.

źródło: UG Poświętne