wersja testowa serwisu

W gminie Sławno powstało energooszczędne oświetlenie publiczne

W gminie Sławno powstało energooszczędne oświetlenie publiczne
fot. Urząd Gminy Sławno

Gmina Sławno zakończyła realizację projektu pn. Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś. priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu 629 563,20 zł. w tym dofinansowanie w kwocie 398 724,36 zł.

Dzięki realizacji zadania osiągnięty został cel główny, tj. zwiększanie oszczędności energii oraz poprawa czystości powietrza w gminie Sławno.

Zadanie polegało na wykonaniu oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych. Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego na terenie gminy Sławno oraz mniejsze roczne koszty utrzymania oświetlenia miejsc publicznych.

Nowe oświetlenie powstało w miejscowościach:

  • Kunice - 26 punktów świetlnych
  • Prymusowa Wola - 35 punkty świetlne
  • Kamień - 62 punkty świetlne
  • Ostrożna - 4 punkty świetlne

źródło: UG Sławno