wersja testowa serwisu

W Kutnie powstanie ośrodek kuratorski. W sprawę zaangażował się Poseł Tadeusz Woźniak

W Kutnie powstanie ośrodek kuratorski. W sprawę zaangażował się Poseł Tadeusz Woźniak

Dzięki staraniom podejmowanym przez Posła na Sejm RP - Tadeusza Woźniaka, w Kutnie powstanie ośrodek kuratorski.

W związku z realizacją przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu „Zmniejszenie zjawiska przestępczości nieletnich" w ramach Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do roku 2030 oraz zabezpieczeniem na ten cel w budżecie państwa na rok 2021 środków finansowych (w tym na wynagrodzenia i na pochodne od wynagrodzeń), przy Sądzie Rejonowym w Kutnie zostanie utworzony ośrodek kuratorski.

Ministerstwo Sprawiedliwości, w niedługim czasie za pośrednictwem Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji przekaże środki finansowe na jego utworzenie.

Projekt „Zmniejszenie zjawiska przestępczości nieletnich" ma za zadanie umożliwienie sądom rodzinnym w Polsce stosowania wobec nieletnich środka wychowawczego, o którym mowa w art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969 t. j.) celem zwiększenia skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych stosowanych przez wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich.